ที่ตั้งสมาคม

18-06-2018 อ่าน 7,377
อุทยานดาราศาสตร์ สิรินธร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
260 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 66 53 121268 ต่อ 505 , 094-6100002
โทรสาร  66 53 121250
อีเมล์ thaiphysics@gmail.com  
Facebook : https://www.facebook.com/thaiphysoc/