สรรหานายกสมาคมฟิสิกส์ไทยคนใหม่

14-05-2024 อ่าน 146
 คณะกรรมการสรรหานายกสมาคมฟิสิกส์ไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนการสรรหาฯ เพื่อดำเนินการสรรหานายกสมาคมฟิสิกส์ไทยคนใหม่เสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการฯ จึงขอส่งรายงานสรุปผลการสรรหาฯ ดังปรากฎในเอกสารแนบนี้