ขอเชิญสมาชิกสมาคมฟิสิกส์ไทยเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

06-06-2020 อ่าน 3,319
          ด้วย สมาคมฟิสิกส์ไทยจะมีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เพื่อรายงานกิจกรรมและผลการดำเนินงานของสมาคมฯให้แก่สมาชิก ในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ การประชุมทางไกลผ่านระบบ Tele Conference (ซึ่งเป็นการประชุมสื่อสารสองทาง) ในการนี้ ทางสมาคมฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากสมาชิกโปรดเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว หรือส่งตัวแทนโดยมอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุม และใช้สิทธิ์ตามข้อบังคับแทนท่าน และโปรดแจ้งผลการเข้าร่วมประชุมโดยใช้แบบตอบรับหรือหนังสือมอบฉันทะ  ส่งมายังสมาคมฯทางอีเมล์ thaiphysics@gmail.com 

         สมาคมฟิสิกส์ไทย จึงขอเชิญเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว หากท่านใดไม่สะดวกที่จะเดินทางมาเข้าร่วมการประชุม ขอให้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวผ่านการประชุมทางไกลผ่านระบบ Tele Conference
รายละเอียดตามลิงค์นี้>>> https://us02web.zoom.us/j/8138713645?pwd=ZXh4ZFZweHVPTzUzcjl4TVMxTkxiUT09   

          หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อมาได้ที่อีเมล์ thaiphysics@gmail.com หรือติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 094-6100002 


ดาวน์โหลดเอกสาร

https://drive.google.com/drive/folders/1l-Z1hsvhAfOZBoaGzWjaEtqvnKV6Aqn_?usp=sharing