ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ กําจัดภัย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น

05-08-2021 อ่าน 3,001

สมาคมฟิสิกส์ไทยขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ กําจัดภัย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น