ประกวดโครงงาน “ค้นคว้าอิสระระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ ครั้งที่ 14”

02-03-2022 อ่าน 3,418
ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาร่วมส่งประกวดโครงงาน “ค้นคว้าอิสระระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ ครั้งที่ 14” ชิงถ้วยพระราชทาน ในงานประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2022 (SPC 2022)

ซึ่งปีนี้สมาคมฟิสิกส์ไทยร่วมกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้ดำเนินการจัดการประกวดฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ >>> http://science.sut.ac.th/spc2022/page.php?name=Project&topic=ประกวดโครงงานอิสระ%20ชิงถ้วยประราชทาน