ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

10-06-2022 อ่าน 2,288
         


          ด้วย สมาคมฟิสิกส์ไทยจะมีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เพื่อรายงานกิจการและผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ให้แก่สมาชิก ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา  17.30 –  18.30 น. ณ ห้อง TURQUISE เขาใหญ่ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ ทางสมาคมฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากสมาชิกโปรดเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว หรือส่งตัวแทนโดยมอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุม และใช้สิทธิ์ตามข้อบังคับแทนท่าน และโปรดแจ้งผลการเข้าร่วมประชุมโดยใช้แบบตอบรับหรือหนังสือมอบฉันทะ  ส่งมายังสมาคมฯทางอีเมล์ thaiphysics@gmail.com สมาคมฟิสิกส์ไทยขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม ตามวัน และ เวลาดังกล่าว

  สล็อตเว็บตรง